Zure zult van konijn met een bitterbal van konijn in het zuur en stroop van oude azijn