Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van Stroopfabriek Canisius Henssen BV, gevestigd op Nagelbeek 8 in Schinnen en geregistreerd bij de KvK onder nummer 14045623.

Privacy en persoonsgegevens
Canisius vindt uw privacy belangrijk en verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij u deze zelf aan ons hebt verstrekt. U kunt de website dus anoniem bezoeken. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door mensen die onze website bezoeken.

Als u informatie aanvraagt of een vraag stelt via deze website, dan gebruiken we de contactgegevens die u aan ons doorgeeft om dit verzoek af te handelen. Wij bewaren uw gegevens zorgvuldig en niet langer dan nodig om u goed te bedienen.

Wilt u uw persoonsgegevens bij ons inzien, wijzigen of laten verwijderen? Dat kan op elk moment. Neem daarvoor contact met ons op. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen via de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij vinden de bescherming van uw privacy zeer belangrijk. Onze applicaties en systemen zijn daarom beveiligd conform de eisen van de huidige wet- en regelgeving. Uiteraard behandelen we de door u aan ons verstrekte gegevens vertrouwelijk en maken we ze nooit openbaar. Canisius verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Wijziging van dit Privacy Statement
Canisius behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd in februari 2018.